Privacy statement

Fit for Life 20 AB, med adress Lövsjövägen 10, 439 75 Fjärås, är ansvarigt för insamlandet och handhavandet av personuppgifter enligt detta klargörande. fit20 globala dataskyddsombud är Marjos Leroy, hon nås på marjosleroy@fit20.nl

fit20 organisation
fit20 är en franchiseorganisation. Fit for Life 20 AB är Masterfranchisetagare för Sverige och de flesta studios i Sverige ägs och drivs av franchisetagare. Franchisetagarna är enligt definitioner specificerade i Dataskyddsförordningen (GDPR) att betrakta som databehandlare. fit20 Group BV med adress: Konijnenbergerweg 3, 8051 CC Hattem, The Netherlands är den som utvecklat applikationen som data lagras i.

Personliga uppgifter vi lagrar
fit20 lagrar och processar de personliga uppgifter du försett oss med.

Det kan vara:

 • För och efternamn, kön, ålder, personnummer och bild
 • Adress, telefonnummer och email
 • Information om besök på vår hemsida, ipnummer samt liknande uppgifter Personliga uppgifter som du lämnar i samband med att du skapar en personlig profil hos oss
 • Bankkontonummer, typ av medlemskap samt start och slutdatum på medlemskapet
 • ja/nej till nyhetsbrev
 • Namn på arbetsgivare samt anledning till att du valt att bli medlem
 • Mål med din träning samt andra intressen och aktiviteter
 • Hur du kom i kontakt med fit20, när du tränar, vem du tränar med och vem som är din tränare
 • Hur många gånger du tränat
 • Kroppsdata såsom längd och vikt mm.
 • Inställningar på träningsmaskinerna

Potentiellt känsliga personuppgifter vi lagrar

 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • uppgifter om minderåriga

Syftet med lagringen av personuppgifter

fit 20 lagrar personliga uppgifter för att effektivt kunna

 • planera träningstillfällen
 • administrera medlemskap
 • följa upp din träning på ett ansvarsfullt sätt
 • skicka nyhetsbrev
 • informera om förändringar i erbjudandet och/eller medlemskapet
 • skicka erbjudanden och genomföra marknadsföringskampanjer

Access till dina personliga uppgifter
Endast din personliga tränare samt ägaren till den fit20 studio där du tränar har tillgång till dina personliga uppgifter. Uppgifter lämnas till tredje part endast med ditt skriftliga medgivande. Anställda på fit20 får tillgång grundläggande information såsom namn och kontaktuppgifter när en medlem tillfälligt väljer att träna i en annan studio än den man är medlem i. Detta är nödvändigt för att kunna föra över medlemmen till den nya studion. I tillägg kan, vid speciella tillfällen, programmerare och/eller ansvariga på fit20 centralt få tillgång till personliga uppgifter under begränsad tid. Personliga data kopplade till medlemskap och betalning är tillgänglig för personal som arbetar med att administrera medlemskap i den studio där du är medlem. Denna information kan tillfälligt bli tillgängligt för franchisegivaren i syfte att ge studion support eller i kontrollsyfte. Anställda på fit20:s Sverigekontor har skrivit på sekretessavtal gällande att hålla kunders personliga uppgifter konfidentiella.

Automatiserat beslutsfattande
fit20 tillämpar inga automatiserade beslut som har rättsliga eller liknande effekter för en person.

Lagringstid
Efter avslutat medlemskap hos oss lagras följande data: Ansökningsformuläret du fyllde i för att bli medlem lagras i enlighet med de regler vårt försäkringsbolag bestämmer, dock maximalt i 3 år efter avslutat medlemskap. Kvitton, fakturor och andra dokument rörande ekonomiska transaktioner lagras i enlighet med skatteverkets riktlinjer.

Lämnade av personuppgifter till tredje part Personuppgifter kan komma att överlämnas till tredje part för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund eller som ett resultat av myndighetskrav. Företag som behandlar personuppgifter åt oss uppfyller samma regler och riktlinjer som vi själva och vi är fortsatt ansvariga för att personuppgifterna hanteras i enlighet med lagar och regler.

Cookies och liknande teknik
fit20 Sverige använder såväl analytiska, funktionella samt uppföljande cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet. Vi använder cookies endast för teknisk funktionalitet så att vår webbsida fungerar så som det är tänkt och att dina inställningar sparas inför kommande besök på webbsidan. Du informeras om dessa cookies vid första besöket på sidan. Du kan alltid välja att inte acceptera cookies och radera all information lagrad på din enhet via inställningarna i din webbläsare.

Åtkomst till och raderande av personliga uppgifter
Du har alltid rätten att begära åtkomst till dina personliga uppgifter samt möjlighet att återkalla ditt medgivande till att vi lagrar personliga uppgifter om dig. Du kan göra detta via mail till info@fit20.se eller via email till den fit20 studio där du är medlem. Den lokala fit20 franchisetagaren kommer då att kontakta dig för att säkerställa din identitet innan ytterligare åtgärder tas.

Klagomål på hantering av personuppgifter
Om du anser att fit20 inte hanterar personuppgifter på ett juridiskt korrekt sätt har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se eller via email till datainspektionen@datainspektionen.se

Skydd av personuppgifter
På fit20 tar vi hanteringen av dina personuppgifter på allvar. Vi lägger ner ansenlig tid och kraft för att se till att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt så att inga utomstående kan se eller hantera känsliga uppgifter. Om du anser att det finns anledning att ifrågasätta vår hantering eller säkerhet gällande hantering av personuppgifter ber vi dig omgående kontakta oss på info@fit20.se Vår ambition är att inte lagra personuppgifter på minderåriga men då vi inte har teknik att förhindra minderåriga att besöka våra webbplatser kan information om minderåriga lagras i vårt system. Om du har kännedom om att sådan information lagrats av oss ber vi dig kontakta oss så kommer vi skyndsamt radera sådana personuppgifter.

Denna information angående skydd av personuppgifter kan komma uppdateras när som helst och sådana uppdateringar presenteras här.

26 Augusti 2019